Thứ Bảy , Tháng Năm 18 2024

Cầu chì XRNP1-7.2kV 0.5A

Cầu chì XRNP1-7.2 kV 0.5A

Cầu chì Xrnp-12kv/0.5A xrnp-10KV/0.5a xrnp-24kv/0.5a xrnp-35/0.5A xrnp-40,5/0.5a
Cầu chì Xrnp-12kv/3.15a xrnp-10kv/3.15a xrnp-24kv/3.15a xrnp-35/3.15a xrnp-40,5/3.15a
Cầu chì Xrnp-12kv/0.2a xrnp-10kv/0.2a xrnp-24kv/0.2a xrnp-35/0.2a xrnp-40,5/0.2a
Cầu chì Xrnp-12kv/1a xrnp-10KV/1a xrnp-24kv/1a xrnp-35/1a xrnp-40,5/1a
Cầu chì Xrnp-12kv/2a xrnp-10KV/2a xrnp-24kv/2a xrnp-35/2a xrnp-40,5/2a
Cầu chì Xrnp1-12kv/0.5a xrnp1-10kv/0.5a xrnp1-24kv/0.5a xrnp1-35/0.5a xrnp1-40.5/0.5a
Cầu chì Xrnp1-12kv/3.15a xrnp1-10kv/3.15a xrnp1-24kv/3.15a xrnp1-35/3.15a xrnp1-40.5/3.15a
Cầu chì Xrnp1-12kv/0.2a xrnp1-10kv/0.2a xrnp1-24kv/0.2a xrnp1-35/0.2a xrnp1-40.5/0.2a
Cầu chì Xrnp1-12kv/1a xrnp1-10kv/1a xrnp1-24kv/1a xrnp1-35/1a xrnp1-40.5/1a
Cầu chì Xrnp1-12kv/2a xrnp1-10kv/2a xrnp1-24kv/2a xrnp1-35/2a xrnp6-40.5/2a
Cầu chì Xrnp-12kv/0.5A xrnp-10KV/0.5a xrnp-24kv/0.5a xrnp-35/0.5A xrnp6-10/0.5a
Cầu chì Xrnp-12kv/3.15a xrnp-10kv/3.15a xrnp-24kv/3.15a xrnp-35/3.15a xrnp-10/3.15a
Cầu chì Xrnp-12kv/1a xrnp-10KV/1a xrnp-24kv/1a xrnp-35/1a xrnp6-40.5/1a
Cầu chì Xrnp-12kv/2a xrnp-10KV/2a xrnp-24kv/2a xrnp-35/2a xrnp6-40.5/2a
Cầu chì Xrnp-3.6kv/0.5A xrnp-7,2 kV/0.5a xrnp1-3.6kv/0.5a xrnp1-7.2/0.5a
Cầu chì Xrnp-3.6kv/3.15a xrnp-7,2 kV/3.15a xrnp1-3.6kv/3.15a xrnp1-7.2/3.15a
Cầu chì Xrnp-3.6kv/0.2a xrnp-7,2 kV/0.2a xrnp1-3.6kv/0.2a xrnp1-7.2/0.2a
Cầu chì Xrnp-3.6kv/1a xrnp-7,2 kV/1a xrnp1-3.6kv/1a xrnp1-7.2/1a
Cầu chì Xrnp-3.6kv/2a xrnp-7,2 kV/2a xrnp1-3.6kv/2a xrnp1-7.2/2a
Cầu chì Xrnp6-3.6( 7.2) 3.6& 7,2 kV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5~ 6.3A
Cầu chì Xrnp1-12 12 kv 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5~ 6.3A
Cầu chì Xrnp6-40.5 40,5 kV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5~ 6.3A
Cầu chì xrnp-10(12). Xrnp-12(10) biến áp quá tải hoặc ngắn mạch bảo vệ.
Cầu chì Xrnp1-3.6/0.5-6.3a xrnp1-7.2/0.5-6.3a xrnp1-12/0. 5,1,2,3.15a xrnp1-24/0. 5,1,2,3.15a
Cầu chì Xrnp1-40.5/0. 5,1,2,3.15a xrnp2-12/0. 5,1,2,3.15a xrnp1-10/0.5a xrnp1-10/1a
Cầu chì Xrnp1-10/2a xrnp1-10/3a xrnp1-10/3.15a xrnp1-12/0.5a
Cầu chì Xrnp1-12/1a xrnp1-12/2a xrnp1-12/3a xrnp1-12/3.15a
Cầu chì Xrnp1-35( 40,5)/1-3.15a xrnt1-10/3.15-40a xrnt1-12/3.15-40a xrnt1-10/50-100a
Cầu chì Xrnt1-12/50-100a xrnt1-10(12)/125a xrnt1-10( 12/) 160 xrnt1-10(12)/200a
Cầu chì Xrnt1-40.5/3.15-40a xrnt1-35/3.15-40a rn1-6(10)/2-25a rn1-6(10)/30-75a
Cầu chì XRNP6-3.6KV/0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15A
Cầu chì XRNP6-7.2KV/0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15A
Cầu chì XRNP1-12KV/0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15A
Cầu chì XRNP1-12KV/2, 3.15A
Cầu chì XRNP6-40.5KV/0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15, 4.5,5, 6.3A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199