Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024

Động cơ QS100L4B-40-PTC-H

Động cơ QS100L4B-40-PTC-H

MULTITECH motor controls QS-800B-W

Động cơ QS-800B QS-800A

Động cơ QS100L4A-40H QS-100L4A QS100L4b-40H

Voltech motor controls QS-800B-W QS-800B QS-800A QS100L4A-40H QS-100L4A YS800 YS-800A YS-800B
HBM HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK

TORQUE TRANSDUCER Torque sensor 1-TB1A/100N TB1A/100N T5 081530009, DREHMOMENTMESSWELLE 100N.M

TOFCO` flow meter FM-PZ25W-121-B3-01 FM-PZ50W-121-B3-01 FC-SM40-11-B6-NPT3/8 THP-CA100-C-2E50-L01-FKM-C2 RF -UPC65-9-B500-PF-ET-LIQUID THP-CA500-C-9E100-L04-NEOPRENE-C2-NH3 SN:EIDF9020, FLOW RATE:3-30L/min, CONSTANT:5.85mL/P, HF-SCA40 -09-30-03-LIQUID THP-CA100-C-2E50-L01-FKM-2bar/1atm-C2 C-C18G-12-B10-1atm/20C-BS FC-SP60S-903U1-B50-04-TV/ NV

FC-SM40-11-B6-02 FM-PZ25G-102-B100-1atm/20-01.ALAC6016C.N2,10-100NL/min FM-PZ25G-101-B20-1atm/20-01.ALAC6060C.AIR ,2-20NL/min FM-PZ25G-107-B20-1atm/20-01.ALAC6039C.C3H8,2-20NL/min FM-PZ25G-109-B10-1atm/20-01.ALAC6084C.NH3,1-10NL /min FM-PZ25G-139-A100-01-CH30H.ALAC5040C.CH30H,10-100NL/min FM-PZ25G-101-B5-1atm/20-01.ALAC3014C.AIR,0.4-5NL/min FM-PZ25G- 101-A200-1atm/20-01.ALAC6122C.AIR,20-200NL/min AGEVY033

FM-PZ30G-112-B100-1ATM/20-01 FC-SX42W-11-B20-BS-03 BBRV2D46 FC-CX30-01 -B10-BS-02 FM-PZ25G-2B5-B50-0.2MPA-01-SW3/8 FF-S90PA-EBHF3069C THP-CA500-C-9E100-L04-NEOPRENE-C2-NH3 NH3-100SLM/MIN

FF- S90PA-1-50-03-AL BBQVZ326-CX26W FC-CX26W-211-B5-304-02 FC-CX26 BBQY7192-CX26 BBQZ2305 FC-CX26W-121-B5-304-02 FC-AP30-1-B5-304 -01 SER NO:EGEC7013 FLOW RATE:0.2-2 L/MIN

CONSTANT:0.88 ML/P HF-PEA20-01-2-01 FC-A50-1-Z3-BS-05-M3/H FC-AP50- 1-B50-05 EGBVY-158

FOLW RATE:0.5-5L/MIN, CONSTABT:96.8HZ EGBVY158 M-EM-A-04 EJECTOR flow control M-EM-A04 HF-PEA20-01-5-02-3DTP- SC FM-PZ50W-001-B10-03-FPM FC-CX26W-2A1-B10-304-02 FM-PZ25W-139-A100-01 FM-PZ25W-139-A100-01-CH3OH ADCY3011(WATER,0.4-5L /MIN) FM-PR50W-101-B5-03-FPM-Grease Free AGBY3179 (WATER 1-15L/MIN) FM-PR50W-101-B15-03-FPM-Grease Free APAF6076C(N2 0.2MPa 4-50NL/min ) FM-PT25G-202-B50-0.2MPa(G)/20℃-01 EHDXX-007 Helical flow EHDXX-008 HF-MPA40-01-50-04 FM-PF400-2-09-B5-02-PF FC -C30 FC-CX30W-11-B10-BS-01 FS-SX42W-11-B3-0.2MPa(G)/20C-BS-03 FC-SX42W-11-B3-BS-03

Water level switch FLOW SWITCH FC-SE903-30-11

FLOW SENSOR flow sensor USF200S-G08-9-A-300 FF-P400, FIN FLOW, FF-P150-1-B3 EDBS2111 DUO-PX25G Duoflow flow sensor

Monitor EM30DT

Alarm G-ML7012 (NPN-B)

SOLA-HEVI-DUTY`Sola/Hevi-Duty` power module SDN-20-24-100 SDN20-24-200

SDN20-24-100P SDN10-24-480 SDN20-24-480C SDN2.5-24-100 SDN30 -24-480

SDN5-24-100P SCP30S5B-DN SDP2-12-100T SDP4-24-100LT

SDN10-24-100C SDN-5-48-100P SDN5-48-100P

SDN20-24-100C SDN2X20RED SDN40-24-100C SDN2.5/20RED
Transformer E-1000 ES14H15S 15KVA TP1 HS14F1BS HS14F2BS HS14F5BS HS14F10BS E075E CVS 63-23-112-4, SERIAL NO.9703FP E060, KVA:060 SBE E075 E050 HS5F3AS

Regulated power supply 83-12-218-03 MCR series 63-23-710-8
MFD2510-1, MFD3010-1, MFD4010-1, MFD4020-1, MFD5010-1
MFD5015-1, MFD6010-1, MFC6015-1, MFC6020-1, MFD6025-1
MFD7015-1, MFD8015-1, MFD8020, -1, MFD8025-1, MFD9225-1
MFD12025-1, MFD12038-1, MFD12038-2, MFD17251-1
MFD16062-1, MFD18070-1, MFD20070-1
MFM16855-1, MFM22080-1, MFCC60600-1
MFDC60600-1, MFCC30500-1, MFDC30500-1, MFDB5015-1
MFDB6028-1, MFDB7520-1, MFDB7530-1, MFDB9733-1
MFDB12032-1, MFDB9020HD-1, MFDM3825-1, MFDM5030-1
MFC17238-I, MFC17251-I, MFC17251-II
MFC17, 251-III, MFC16066-I, MFC18070-1, MFC20070-I
MFC17251-V, MFA6030-I, MFA8025-I
MFA8038-I, MFA9225-I, MFA9238-I, MFA12025-I
MFA12038-I, MFA12038-III, MFA15051-I
MFA16062-I, MFA17251-I, MFA17251-II, MFA18062-I
MFA, 20062-I, MFD8025-II, MFA17238
MFM16855, MFM16838-II, MFM16838-I, MFM12838-III
MFM12838-II, MFM12838-I, MFM12038-I
MFM9225, MFM8038, MFC25090, MFC25066, MFC22090
MFC22066, MFC20090, MFC20068
MFC180110, MFC18090, MFC18066, MFC17251-IV
MFC17238-II, MFC16066, MFC16038
MFC17251-III, MFC17251-II, MFC17251-I
MFC17238, MFA17251-, III, MFA17251-II
MFA17251-I, MFA12838, MFA12038-II, MFA12038-I
MFA12025, MFA11038, MFA11025,, MFM8038-1, MFM12038-1
MFA9238, MFA9225, MFA8038-ll, 55A1P/N150
MFD12038-III, MFD12038-II, MFD12038-I
MFD12025-II, MFD12025, -I, MFD9232, MFD9225
MFD8032, MFD8025-III, MFD8025-I
MFD8020, MFD8015, MFD8010, MFD7015, MFD6025
MFD6020, MFD6015, MFD6010, MFD4015, MFD4010
MFD5020, MFD5015, MFD5010, MFD4510, MFD4020
MFD3515, MFD3510, MFD3015, MFD3010, 12038A2
12025AZ, 12025AZ-HS, MF17251

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199