Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024
Máy phát tốc ZYS-3A

Máy phát tốc ZYS-3A

Máy phát tốc ZYS-3A

Máy phát tốc ZYS-3A/110VDC/200mA/22WW/0-2000 rpm

Máy phát tốc ZYS-1A Điện áp 55V 0.08? Công suất 4.4W 2000
Máy phát tốc ZYS-3A Điện áp 110V 0.2 Công suất 22W 2000
Máy phát tốc ZYS-6A Điện áp 110V 0.2 Công suất 22W 3000
Máy phát tốc ZYS-8A Điện áp 60V 0.073 Công suất 4.4W 600
Máy phát tốc ZYS-100A Điện áp 100V 0.08 Công suất 8W 1000

Máy phát tốc ZYS-1A 55 80 4.4 0-2000
Máy phát tốc ZYS-3A 110 200 22 0-2000
Máy phát tốc ZYS-5A 80 200 16 0-3000
Máy phát tốc ZYS-6A 110 200 22 0-3000
Máy phát tốc ZYS-7A 7 20 0.14 0-1000
Máy phát tốc ZYS-8A 60 73 4.4 0-600
Máy phát tốc ZYS-9A 180 10 1.8 0-1000
Máy phát tốc ZYS-10A 100 20 2 0-1500
Máy phát tốc ZYS-11A 90 240 22 0-3000
Máy phát tốc ZYS-12A 270 67 18 0-4500
Máy phát tốc ZYS-14A 120 100 12 0-3000
Máy phát tốc ZYS-15A 60 73 4.4 0-1000
Máy phát tốc ZYS-16A 200 50 10 0-3000
Máy phát tốc ZYS-18A 100 160 16 0-1000
Máy phát tốc ZYS-19A 180 120 22 0-1500
Máy phát tốc ZYS-20A 40 125 5 0-1000
Máy phát tốc ZYS-21A 230 87 20 0-6000
Máy phát tốc ZYS-22A 320 200 64 0-4000
Máy phát tốc ZYS-23A 300 180 54 0-5000
Máy phát tốc ZYS-100A 100 80 8 0-1000
Máy phát tốc ZYS-180A 180 80 14.4 0-1000
Máy phát tốc ZYS-200A 200 80 16 0-1000
Máy phát tốc ZYS-300A 300 80 24 0-5000
Máy phát tốc ZYS-150A 150 180 27 0-2500
Máy phát tốc ZYS-50A 50 200 10 0-1350

đại lý ZYS-3A | nhà phân phối ZYS-3A | đại lý phân phối ZYS-3A, nhà phân phối ZYS-3A

One comment

  1. Có giao hàng ở TP. HCM không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199