Thứ Bảy , Tháng Năm 18 2024

Hộp số FCA37-Y0.18kw-4P

Hộp số FCA37-Y0.18kw-4P

S27-Y0.18-4P-55.87-M1/SF37-Y0.37-4P-32.40-M1/S47-Y0.55-4P-56.73-M2
SF57-Y0.75-4P-30.18-M3/S67-Y1.5-4P-39.88-M4/S87-Y2.2-4P-60.18-M1
S87-Y2.2-4P-60.18-M1/, S97-Y3.0-4P-83.15-M1/S107-Y4.0-4P-100.82-M1
S137-Y5.5-4P-73.49-M1/, S147-Y7.5-4P-110.24-M1/, S167-Y11-4P-120.99-M1
S37, S47, S57, S67, S77, S87, S97, S107, SA37, SA47, SA57, SA67
SA77, SA87, SA97, SA107, SF37, SF47, SF57, SF67, SF77, SF87, SF97
SF107, SAF37, SAF47, SAF57, SAF67, SAF77, SAF87, SAF97, SAF107
SAZ37, SAZ47, SAZ57, SAZ67, SAZ77, SAZ87, SAZ97, SAZ107, SAT37
SAT47, SAT57, SAT67, SAT77, SAT87, SAT97, SAT107
SAF37R17, SAF47R17, SAF57R17, SAF67R37, SAF77R37, SAF87R57, SAF97R57
TSF78TR38, TSF68TR38, TSF58TR18, TSF48TR18, TSF38TR18, TSFS98
TSFS88, TSFS78, TSFS68, TSFS58, TSFS48, TSFS38
TSA98TR58, TSA88TR58, TSA78TR38, TSA68TR38, TSA58TR18, TSA48TR18
TSA38TR18, TSAS98, TSAS88, TSAS78, TSAS68, TSAS58
TSAS48, TSAS38, TS98TR58, TS88TR58, TS78TR38, TS68TR38
TS58TR18, TS48TR18, TS38TR18, TSS98, TSS88, TSS78

K127-Y15-4P-146.07-M1-90-;K127-Y15-4P-146.07-M1-90-A
K127-Y15-4P-146.07-M1-90-A
K127-Y15-4P-146.07-M1-90-A, K127-Y1.57-4P-146.07-M1-180-B, K127-Y11kw-4P-146.07-M4-270°-AB
RV150-30-Y132S-4-E, 0.5t,1t,2.5t,5t,10t.GK127-Y1.5kw-4P-146.07-M3-180°-A
DSZFAF127-Y90KW, WPWA135-40-A, 15t,20t,25t,30t,, GK127-Y7.5-4P-146.07-M1-0°-A
GFAF127-Y90-4P, FCA37-Y0.18kw-4P, GFAF127-Y90-4P, FCA37-Y0.18kw-4P

SAF37R17, SAF47R17, SAF57R17, SAF67R37, SAF77R37, SAF87R57, SAF97R57
TSF78TR38, TSF68TR38, TSF58TR18, TSF48TR18, TSF38TR18, TSFS98
TSFS88, TSFS78, TSFS68, TSFS58, TSFS48, TSFS38
TSA98TR58, TSA88TR58, TSA78TR38, TSA68TR38, TSA58TR18, TSA48TR18
TSA38TR18, TSAS98, TSAS88, TSAS78, TSAS68, TSAS58
TSAS48, TSAS38, TS98TR58, TS88TR58, TS78TR38, TS68TR38
TS58TR18, TS48TR18, TS38TR18, TSS98, TSS88, TSS78

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199