Thứ Bảy , Tháng Năm 18 2024
Công tắc áp suất YK-M

Công tắc áp suất YK-M 020-450R350Z

Công tắc áp suất YK-M 020-450R350Z

Công tắc YK-M 020-320R220Z

Công tắc áp suất YK-03L 059-040E065E MW LOW PRESS SW YK-03L 059-040E065E
Công tắc áp suất YK-03L 0118-020E055E MW LOW PRESS SW YK-03L 0118-020E055E(AUTO) (20PSI) NO
Công tắc áp suất YK-03L 0118-090E120E MW LOW PRESS SW YK-03L 0118-090E120E (AUTO) (90PSIG) NO
Công tắc áp suất YK-M 0118-450R350X MW HIGH PRESS SW YK-M 0118-450R350X (MAN) (450PSIG) NC
Công tắc áp suất YK-M 0118-580R480X MW HIGH PRESS SW YK-M 0118-580R480X (MANUAL) (580PSIG) NC
Công tắc áp suất KP5 060-117391 DANFOSS HIGH PRESS SW KP5 SPDT (116~464PSI) 060-117391 MANUAL RESET
Công tắc áp suất KP6W 060-519066 DANFOSS HIGH PRESS SW KP6W SPDT (AUTO 8~42BAR) 060-519066
Công tắc áp suất KP6B 060-519166 DANFOSS HIGH PRESS SW KP6B SPDT (MAN 116~609PSI) 060-519166
Công tắc áp suất P29NC-54 JC P29NC-54 LOW PRESS SW MANUAL RESET WITH TIME DELAY 120/240VAC
Công tắc áp suất KP1 060-110191 DANFOSS LOW PRESS SW KP1 (AUTO) 060-110191
Công tắc áp suất YK-M0118-400R300X MW HIGH PRESS SW YK-M0118-400R300X(MANUAL)(400PSI) NC
Công tắc áp suất YK-03H 059-275R MW HIGH PRESS SW YK-03H 059-275R (MAN) (275 PSI) NC
Công tắc áp suất YK-03H 059-275R MW HIGH PRESS SW 300PSI NC YK-M09-300R2002
Công tắc áp suất P29NC-2C JC P29NC-2C LOW PRESSURE SW MANUAL RESET WITH TIME DELAY 120/240VAC
Công tắc áp suất SYS C106XI SAGINOMIYA LOW PRESS SW AUTO (SYS-C106XI)
Công tắc áp suất KP1 060-110366 DANFOSS LOW PRESS SW KP1 (MAN) 060-110366
Công tắc áp suất HNS C130XM1 SAGINOMIYA HIGH PRESSURE SW (5~30BAR)MAN.RESET (HNS-C130XM1Q022)
Công tắc áp suất KP5 060-117191 DANFOSS HIGH PRESS SW KP5 SPDT 060-117191 AUTO RESET
Công tắc áp suất ACB 061F7526 DANFOSS LOW PRESS SW 061F7526 (40 PSI) NO
Công tắc áp suất ACB 061F7506 DANFOSS HIGH PRESS SW 061F7506 (260 PSI) NC AUTO-RESET
Công tắc áp suất P29NC-38 JC P29NC-38 LOW PRESSURE SW WITH TIME DELAY MANUAL RESET 120/240V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199