Thứ Ba , Tháng Năm 21 2024

Máy phát tốc ZYS-100A

Máy phát tốc ZYS-100A

Mã hiệu Điện áp (V) Dòng điện (mA) Công suất(W) Tốc độ (r/min) Điện trở(Ω) Khối lượng(kg)
Máy phát tốc ZYS-1A 55 80 4.4 0~2000 687 3
Máy phát tốc ZYS-3A 110 200 22 0~2000 550 3
Máy phát tốc ZYS-5A 80 200 16 0~3000 400 3
Máy phát tốc ZYS-6A 110 200 22 0~3000 550 3
Máy phát tốc ZYS-7A 7 20 0.14 0~1000 350 3
Máy phát tốc ZYS-8A 60 73 4.4 0~600 820 3
Máy phát tốc ZYS-9A 180 10 1.8 0~1000 18000 3
Máy phát tốc ZYS-10A 100 20 2 0~1500 5000 3
Máy phát tốc ZYS-11A 90 240 22 0~3000 375 3
Máy phát tốc ZYS-12A 270 67 18 0~4500 4050 3
Máy phát tốc ZYS-13A 90 240 22 0~4500 370 3
Máy phát tốc ZYS-14A 120 100 12 0~3000 1200 3
Máy phát tốc ZYS-15A 60 73 4.4 0~1000 820 3
Máy phát tốc ZYS-16A 200 50 10 0~3000 4000 3
Máy phát tốc ZYS-17A 30 30 0.9 0~2500 1000 3
Máy phát tốc ZYS-18A 100 160 16 0~1000 625 3
Máy phát tốc ZYS-19A 180 120 22 0~1500 1500 3
Máy phát tốc ZYS-20A 40 125 5 0~1000 320 3
Máy phát tốc ZYS-21A 230 87 20 0~6000 2645 3
Máy phát tốc ZYS-22A 320 200 64 0~4000 1600 3
Máy phát tốc ZYS-23A 300 180 54 0~5000 1667 3
Máy phát tốc ZYS-24A 100 220 22 0~4000 455 3
Máy phát tốc ZYS-25A 25 240 6 0~3000 104 3
Máy phát tốc ZYS-26A 300 30 9 0~4000 10000 3
Máy phát tốc ZYS-27A 100 100 10 0~1000 1000 3
Máy phát tốc ZYS-28A 270 100 27 0~2000 2700 3
Máy phát tốc ZYS-29A 180 10 1.8 0~1500 18000 3
Máy phát tốc ZYS-30A 80 450 36 0~4000 180 3
Máy phát tốc ZYS-31A 60 80 4.8 0~3000 750 3
Máy phát tốc ZYS-32A 110 35 3.8 0~4000 3140 3
Máy phát tốc ZYS-33A 20 80 1.6 0~3000 250 3
Máy phát tốc ZYS-34A 90 200 18 0~1500 450 3
Máy phát tốc ZYS-35A 110 91 10 0~1500 1210 3
Máy phát tốc ZYS-36A 51 430 22 0~2000 165 3
Máy phát tốc ZYS-37A 110 545 60 0~1000 202 3
Máy phát tốc ZYS-38A 100 80 8 0~500 1250 3
Máy phát tốc ZYS-39A 150 100 15 0~1500 1500 3
Máy phát tốc ZYS-40A 110 110 12 0~5000 1000 3
Máy phát tốc ZYS-41A 10 5 0.05 0~960 2000 3
Máy phát tốc ZYS-42A 10 0.5 0.005 0~1000 20000 3
Máy phát tốc ZYS-43A 50 100 5 0~3000 500 3
Máy phát tốc ZYS-100A 100 80 8 0~1000 1250 3
Máy phát tốc ZYS-180A 180 80 14.4 0~1000 2250 3
Máy phát tốc ZYS-200A 200 80 16 0~1000 2500 3
Máy phát tốc ZYS-300A 300 80 24 0~5000 3750 3

đại lý ZYS-100A | nhà phân phối ZYS-100A | đại lý ZYS-30A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199