Thứ Ba , Tháng Năm 21 2024
Cụm van đóng mở Q90-0.5W

Cụm van đóng mở Q90-0.5W

Cụm van đóng mở Q90-0.5W

Thông số kỹ thuật van Q90-0.5W

Mã hiệu
(N·m)
(mm)
(r/min)
0.5
1
1.5
2
3
4
Công suất(KW)
Q1
QZ(T)10
100
28
88
0.03
0.06
0.09
0.09
0.18
0.18
QZ(T)20
200
0.06
0.09
0.12
0.12
0.25
0.25
 QZ(T)30
300
0.06
0.12
0.18
0.18
0.37
0.37
Q1
QZ(T)40
400
28
88
     0.09
     0.18
Q2
QZ(T)60
600
42
74
0.18
0.18
0.25
0.25
0.55
0.55
QZ(T)90
900
0.18
0.25
0.37
0.37
0.75
0.75
QZ(T)120
1200
0.18
0.37
0.55
0.55
1.1
1.1
Q3
QZ(T)200
2000
60
67
0.37
0.55
0.75
1.1
QZ(T)250
2500
0.55
0.55
0.75
1.1
QZ(T)300
3000
0.55
0.75
1.1
QZ(T)400
4000
0.55
0.75
QZ(T)500
5000
0.75
1.1

Q10 Q20 Q30 Q40 Q60 Q90 Q120 Q200 Q250 Q300 Q400Q500

Q10-0.5W Q20-0.5W Q30-0.5W Q40-0.5W Q60-0.5WQ90-0.5W Q120-0.5W Q200-0.5W Q250-0.5W Q300-0.5W Q400-0.5W Q500-0.5W

Q10-1W Q20-1W Q30-1WQ40-1W Q60-1W Q90-1WQ120-1W Q200-1W Q250-1W Q300-1W Q400-1W Q500-1W

Q10-4W Q20-4W Q30-4W Q40-4W Q60-4W Q90-4W Q120-4WQ200-4W Q250-4W Q300-4W Q400-4W Q500-4W

QZ10, Q10-1Z, QZ20, Q20-1Z, QZ30, Q30-1Z
QZ40, Q40-1Z, QZ60, Q60-1Z, QZ90 , Q90-1Z
QZ120, Q120-1Z, QZ200, Q200-1Z, Q10-0.5Z
Q20-0.5Z, Q30-0.5Z, Q40-0.5Z, Q60-0.5Z
Q90-0.5Z, Q120-0.5Z, Q200-0.5Z, Q10-0.5W/Z
Q20-0.5W/Z, Q30-0.5W/Z, Q40-0.5W/Z , Q60-0.5W/Z
Q90-0.5W/Z, Q120-0.5W/Z, Q200-0.5W/Z, Q10-1W/Z
Q20-1W/Z , Q30-1W/Z , Q40-1W/Z, Q60-1W/Z
Q90-1W/Z, Q120-1W/Z, Q200-1W/Z, Q250-0.5W/Z
Q300-0.5W/Z,Q400-0.5W/Z,Q500-0.5W/Z,QZ250, QZ300, QZ400, QZ500
đại lý Q90-0.5W, nhà phân phối Q90-0.5W, van đóng mở Q90-0.5W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199