Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024

Tag Archives: BFM12/√3-100-1W

Tụ điện BFM 6.63/-200-1W 200Kva

Tụ điện BFM 6.63/-200-1W 200Kva 43.86F; 6.6/3kV BFM11/√3-16-1W 11/√3 16 1.28 1 BFM11/√3-25-1W 11/√3 25 1.97 1 BFM11/√3-30-1W 11/√3 30 2.37 1 BFM11/√3-50-1W 11/√3 50 3.95 1 BFM11/√3-100-1W 11/√3 100 7.89 1 BFM11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 1 BFM11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 1 BFM11/√3-300-1W 11/√3 300 23.68 1 BFM11/√3-334-1W 11/√3 334 …

Read More »

Tụ điện BFM 6.6/√3-200-1W

Tụ điện BFM 6.6/√3-200-1W Model KV KVAR UF Model KV KVAR UF BWF6.3-12-1W 6.3 12 0.96 BWF11/√3-12-1W 6.35 12 0.94 BWF6.3-18-1W 6.3 18 1.44 BWF11/√3-18-1W 6.35 18 1.42 BWF6.3-25-1W 6.3 25 2.0 BWF11/√3-30-1W 6.35 30 2.36 BWF6.3-30-1W 6.3 30 2.4 BWF11/√3-40-1W 6.35 40 3.15 BWF6.3-40-1W 6.3 40 3.2 BFM11/√3-50-1W 6.35 …

Read More »
090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199