Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024

Tụ điện BFM 6.6/√3-200-1W

Tụ điện BFM 6.6/√3-200-1W

Model KV KVAR UF Model KV KVAR UF
BWF6.3-12-1W 6.3 12 0.96 BWF11/√3-12-1W 6.35 12 0.94
BWF6.3-18-1W 6.3 18 1.44 BWF11/√3-18-1W 6.35 18 1.42
BWF6.3-25-1W 6.3 25 2.0 BWF11/√3-30-1W 6.35 30 2.36
BWF6.3-30-1W 6.3 30 2.4 BWF11/√3-40-1W 6.35 40 3.15
BWF6.3-40-1W 6.3 40 3.2 BFM11/√3-50-1W 6.35 50 3.94
BFM6.3-50-1W 6.3 50 4.01 BFM11/√3-100-1W 6.35 100 7.89
BFM6.3-100-1W 6.3 100 8.02 BFM11/√3-200-1W 6.35 200 15.7
BFM6.3-134-1W 6.3 134 10.75 BFM11/√3-300-1W 6.35 300 23.6
BFM6.3-167-1W 6.3 167 13.4 BFM11/√3-334-1W 6.35 334 26.3
BFM6.3-300-1W 6.3 300 24.06 BFM12/√3-50-1W 6.93 50 3.31
BFM6.3-334-1W 6.3 334 26.79 BFM12/√3-100-1W 6.93 100 6.63
BFM6.6/√3-25-1W 3.81 25 5.48 BFM12/√3-200-1W 6.93 200 13.2
BFM6.6/√3-30-1W 3.81 30 6.58 BFM12/√3-334-1W 6.93 334 22.1
BFM6.6/√3-40-1W 3.81 40 8.77 BWF10.5-12-1W 10.5 12 0.34
BFM6.6/√3-50-1W 3.81 50 10.9 BWF10.5-18-1W 10.5 18 0.52
BFM6.6/√3-100-1W 3.81 100 21.9 BWF10.5-30-1W 10.5 30 0.86
BFM6.6/√3-200-1W 3.81 200 43.8 BWF10.5-40-1W 10.5 40 1.15
BFM6.6/√3-300-1W 3.81 300 65.7 BWF10.5-50-1W 10.5 50 1.44
BFM6.6/√3-334-1W 3.81 334 73.2 BFM10.5-100-1W 10.5 100 2.88
BFM7.2/√3-50-1W 4.15 50 9.24 BFM11-100-1W 11 100 2.63
BFM7.2/√3-100-1W 4.15 100 18.4 BFM11-200-1W 11 200 5.26
BFM7.2/√3-200-1W 4.15 200 36.8 BFM11-300-1W 11 300 7.89
BFM7.2/√3-334-1W 4.15 334 61.5 BFM11-334-1W 11 334 8.79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199